Зарахування до школи

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 НАКАЗ

17.10.2022 року                                                                  Хмельницький                                                                                № 157

 

Про забезпечення доступності
для здобуття загальної середньої освіти
та формування контингенту учнів
закладів загальної середньої освіти
Хмельницької міської територіальної громади
на 2023/2024 навчальний рік

Керуючись Законами  України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування»,  Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 року № 621 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762», постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», ураховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указ Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, Положенням про Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, з метою забезпечення територіальної доступності для здобуття початкової та базової загальної середньої освіти в закладах, що найбільш наближені до місця проживання дітей шкільного віку Хмельницької міської територіальної громади,

НАКАЗУЮ:

 1. Закріпити територію   обслуговування   за   закладами  загальної  середньої  освіти комунальної форми власності Хмельницької міської територіальної громади на 2023/2024 навчальний рік згідно з додатком.
 2. Визначити дату початку приймання заяв про зарахування дітей до першого та п’ятого класів закладів загальної середньої освіти на 2023/2024 навчальний рік – 01 травня 2023 року.
 3. Відділу загальної  середньої  освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради (Петричко І. П.):
  • Вжити заходів щодо забезпечення доступності для здобуття початкової та базової загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які проживають на території Хмельницької міської територіальної громади.
  • Здійснювати планування мережі та контингенту учнів закладів загальної середньої освіти з урахуванням території обслуговування та проєктної потужності закладів загальної середньої освіти.
  • Проводити аналіз статистичних даних, отриманих шляхом обробки деперсоніфікованої інформації про дітей шкільного віку, для оптимізації контингенту учнів закладів загальної середньої освіти.
 4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
  • Здійснити прийом заяв щодо зарахування дітей до першого класу до 31 травня 2023 року, до п’ятого класу – 31 травня 2023 року, до 10 класу – 15 червня 2023 року закладів загальної середньої освіти на 2023/2024 навчальний рік.
  • Здійснювати планування мережі класів та контингенту учнів на 2023/2024 навчальний рік з урахуванням території обслуговування закладу освіти.
  • Зарахувати до першого класу усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу закладу освіти (у разі їх наявності) до 01 червня 2023 року (включно). До п’ятого класу зарахувати шляхом переведення до нього учнів 4 класу до 01 червня 2023 року (включно).
  • Зарахувати до 10 класу випускників 9 класу закладу освіти до 15 червня 2023 року (включно) з дотриманням Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.
  • Зарахувати до першого та п’ятого класів учнів у разі наявності вільних місць до 15 червня 2023 року, після 15 червня 2023 року до 10 класу дітей, які не проживають на території обслуговування та не є випускниками структурних підрозділів закладу, з дотриманням вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.
  • Забезпечити зарахування дітей після 01 червня 2023 року до першого, п’ятого класів у такому порядку:

– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

– впродовж навчального року –  у порядку надходження заяв про зарахування.

 • Забезпечити організацію освітнього процесу з дотриманням вимог законодавства щодо доступності, обов’язковості та законних інтересів здобувачів загальної середньої освіти.
 • Оприлюднити інформацію на веб-сайті закладу освіти згідно зі ст. 30 Закону України «Про освіту», пункту 7 розділу 1 Порядку про спроможність закладу освіти щодо зарахування учнів до 1-х, 5-х та 10-х класів, закріплену територію обслуговування до 01 грудня 2022 року; кількість учнів зарахованих до 1-х, 5-х та 10-х класів, наявність вільних місць до 15 червня 2023 року включно.                                                                            
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. директора Департаменту                                                                                                                                     О. КШАНОВСЬКА

І. Петричко

Н. Крук